Gọi cho chúng tôi : 817.923.9888

Con đường Clayton

Chương trình giảng dạy Clayton Quest

Tại Clayton, chúng tôi vượt xa các kỹ năng học thuật cơ bản và đang trang bị cho sinh viên những kỹ năng sống cần thiết! Chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế để giúp học sinh đạt được các kỹ năng cần thiết để trở thành người xây dựng cộng đồng trong trường học, gia đình và nơi làm việc trong tương lai của họ.

Mỗi bài học chúng tôi dạy đều được liên kết cẩn thận với TEKS, đảm bảo rằng Clayton đang nâng cao những gì học sinh đang học trong lớp học. Với năm công cụ kỹ năng sống chính, chúng tôi trang bị cho học sinh giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự tin và làm việc cùng nhau như một cộng đồng.