Gọi cho chúng tôi : 817.923.9888

Chương trình

Trước &; Sau
Địa điểm chăm sóc trường học

Các chương trình của Clayton hoạt động tại Birdville, Crowley, Fort Worth và Keller ISDs cũng như một số khu bán công và trường tư thục. Chúng tôi cung cấp cả chương trình có tính phí và miễn phí được cấp phép cho các gia đình ở các quận này.

Tại Fort Worth ISD, 10 cơ sở của chúng tôi được tài trợ thông qua chương trình tài trợ của Trung tâm Học tập Cộng đồng Thế kỷ 21. Chương trình do Liên bang tài trợ này tập trung vào việc thực hiện các chương trình học tập chất lượng cao tại các trường học dành riêng cho việc cải thiện kết quả học tập cho học sinh. Sinh viên tại các cơ sở này có thể ghi danh vào các chương trình Clayton miễn phí.

Hỗ trợ tài chính cho các chương trình dựa trên phí có sẵn. Vui lòng truy cập trang Học bổng của chúng tôi. để biết thêm thông tin.