Gọi cho chúng tôi : 817.923.9888

Con đường Clayton

blank

Bắt đầu vào năm 1975

Clayton Youth Enrichment phục vụ các cộng đồng của Bắc Texas bằng cách cung cấp các chương trình chất lượng thúc đẩy sự phát triển tình cảm, xã hội và giáo dục của trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình.

Là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại chỗ sau giờ học lớn nhất của Quận Tarrant, Clayton phục vụ hơn 5,000 học sinh trên 60 trường công lập và tư thục. Mục đích của chúng tôi là cung cấp nhiều hơn là chỉ chăm sóc cho học sinh. Chương trình giảng dạy độc quyền của chúng tôi, Clayton Quest, được thiết kế để dạy cho sinh viên các kỹ năng sống sẽ chuẩn bị cho họ thành công. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt của Clayton và điều gì làm cho chương trình của chúng tôi trở nên đặc biệt.