Gọi cho chúng tôi : 817.923.9888

Bố mẹ

Học bổng cho gia đình của chúng tôi

Chăm sóc trẻ em là một nhu cầu quan trọng đối với các gia đình lao động. Clayton tin rằng dịch vụ chăm sóc trước và sau giờ học nên được tiếp cận cho tất cả các gia đình. Được tạo ra bởi một nhóm phụ huynh muốn hỗ trợ cộng đồng địa phương của họ, việc trả lại cho cộng đồng của chúng tôi và giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn bắt nguồn từ chính nền tảng của chúng tôi.

Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển chương trình Học bổng Clayton.

Với sự hào phóng của các nhà tài trợ, các tập đoàn địa phương, cá nhân và những người khác, Clayton đã có thể cung cấp hơn 500,000 đô la hỗ trợ tài chính để giúp các gia đình ở Hạt Tarrant gửi con cái của họ đến các chương trình của chúng tôi vào năm ngoái. Chương trình Học bổng Clayton giảm giá từ 20% đến 40% cho các gia đình đủ điều kiện.

Nếu bạn tin rằng bạn có thể đủ điều kiện nhận học bổng, hãy nhấp vào nút bên dưới để tải xuống Đơn xin Hỗ trợ Tài chính.

Vui lòng gửi email đơn đăng ký đã hoàn thành đến clientservices@claytonyouth.org