Gọi cho chúng tôi : 817.923.9888

Con đường Clayton

Gặp gỡ đội ngũ của chúng tôi

Các thành viên của Clayton Team cam kết tạo ra tác động trực tiếp đến các thế hệ tương lai bằng cách dạy các kỹ năng sống thiết yếu. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi đóng vai trò là người cố vấn và hình mẫu khi tất cả chúng ta làm việc cùng nhau để tạo ra một cộng đồng thịnh vượng, chào đón sau giờ học.

Lãnh đạo điều hành

blank
Jason Ray
Giám đốc điều hành
Laura Stern, Giám đốc Chương trình
Laura Stern
Giám đốc
Chương trình
blank
Brittany Lee
Giám đốc Tài chính
blank
Vẽ Brock
Giám đốc Nhân sự
blank
Meryl Gunter
Giám đốc
Tiến bộ

Lãnh đạo chương trình

blank
Paris Roberston
Phó Giám đốc, FWISD &; Crowley ISD
blank
SALEENA HARNER
Phó Giám đốc, NE Tarrant &; Early Childhood
blank
Chrissy Kidd
Phó Giám đốc, Chất lượng Chương trình &; Trại hè
blank
Darcy Massey
Giám đốc khu vực, Keller ISD
blank
Barbara Cooper
Giám đốc khu vực, FWISD &; Crowley ISD
blank
ANDREW MORRIS
Quản lý chương trình khu vực, FWAS
blank
ISIS CRAWFORD
Quản lý thế kỷ 21, FWISD
blank
Toi-Mack Ellis
Giám đốc Chương trình Khu vực, Crowley ISD
blank
Gilbert Barrera
Quản lý chương trình khu vực, Keller ISD
blank
Đang tuyển dụng
Quản lý chương trình khu vực, Keller ISD
Travis Hawvermale Quản lý chương trình khu vực Keller ISD
TRAVIS HAWVERMALE
Quản lý chương trình khu vực, Keller ISD
blank
Sharrell Reynolds
Quản lý chương trình khu vực, FWISD
blank
Kobe Flemming
Quản lý chương trình cấp cao - Summer & Enrichment
blank
ARRESHA Chibli
Quản lý chương trình - Trinity Basin Preparatory
blank
Gạo Faustina
Chuyên gia gắn kết gia đình -Thế kỷ 21
blank
Lexus Williams
Chương trình cao cấp
Giám đốc
blank
HIỆN ĐANG TUYỂN DỤNG
Điều phối viên đào tạo
blank
Alysia Gruenstern
Quản lý chương trình cấp cao - Mầm non
blank
Luis Lozano
Quản lý Chương trình Cộng đồng
blank
BRANSON XANH
Làm giàu
Giám đốc

Trung tâm Phát triển Trẻ Mầm non

blank
Briana Osborne
CCDC tại One Safe Place Giám đốc
blank
Adrian Coleman
CCDC tại Near Southside Director

Hành chính &; Nhân sự

blank
MICHELLE BOLLINGER
Chuyên gia nhân sự tổng hợp
blank
Britt Orozco
Đại diện Dịch vụ Khách hàng
Aurelio Rangel, Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
Aurelio Rangel
Quản lý dịch vụ khách hàng
blank
SHARRETTE HARPER
Đại diện Dịch vụ Khách hàng
blank
Monika Davis
Kế toán cao cấp
blank
Nathan Lott
Người quản lý trao tặng cá nhân
Nathan Lott
Nathan Lott
Người quản lý trao tặng cá nhân