Gọi cho chúng tôi : 817.923.9888

Chương trình

Dịch vụ tại chỗ của học khu

Clayton cung cấp dịch vụ chăm sóc trước và sau giờ học trong khuôn viên của hơn 60 trường học ở Quận Tarrant. Các chương trình trước giờ học của chúng tôi (nếu được cung cấp) bắt đầu sớm nhất là 6:30 sáng và các chương trình sau giờ học của chúng tôi thường tan học lúc 6:30 chiều. Bằng cách cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong khuôn viên trường, điều này cho phép thuận tiện tối đa cho cả phụ huynh và trẻ em vì không cần vận chuyển thêm trước hoặc sau giờ học.

Mỗi bài học chúng tôi dạy đều được liên kết cẩn thận với TEKS, đảm bảo rằng Clayton đang nâng cao những gì học sinh đang học trong lớp học. Với năm công cụ kỹ năng sống chính, chúng tôi trang bị cho học sinh giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự tin và làm việc cùng nhau như một cộng đồng.

blank