Gọi cho chúng tôi : 817.923.9888

Chương trình

blank

Chương trình quanh năm

Clayton cung cấp các chương trình chăm sóc trước và sau giờ học, trại cả ngày cho kỳ nghỉ học, trại hè và các chương trình trung tâm phát triển trẻ em ở Hạt Tarrant. Chúng tôi hợp tác với các khu học chánh và cộng đồng để cung cấp một số lựa chọn cho các gia đình lao động cần chăm sóc con cái của họ.