Gọi cho chúng tôi : 817.923.9888

Địa điểm

Chương trình miễn phí

CHƯƠNG TRÌNH SAU GIỜ HỌC

Dịch vụ chăm sóc trước / sau giờ học của Clayton vượt xa các kỹ năng học tập cơ bản và trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết. Chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế để giúp học sinh đạt được các kỹ năng cần thiết để trở thành người xây dựng cộng đồng trong trường học, gia đình và nơi làm việc trong tương lai của họ. Chúng tôi cung cấp một nơi an toàn cho học sinh và dạy các kỹ năng sống cần thiết để giúp xây dựng một cộng đồng vững mạnh

Miễn phí cho sinh viên đủ điều kiện. 

Tìm hiểu thêm
Tải...

:

3 giờ chiều - 5 giờ 30 chiều
Toni Wynn