Gọi cho chúng tôi : 817.923.9888

Địa điểm

blank

Trước và Sau giờ học, PreK, Ngày lễ &; Trại tại chức

CHƯƠNG TRÌNH SAU GIỜ HỌC

Dịch vụ chăm sóc trước / sau giờ học của Clayton vượt xa các kỹ năng học tập cơ bản và trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết. Chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế để giúp học sinh đạt được các kỹ năng cần thiết để trở thành người xây dựng cộng đồng trong trường học, gia đình và nơi làm việc trong tương lai của họ. Chúng tôi cung cấp một nơi an toàn cho học sinh và dạy các kỹ năng sống cần thiết để giúp xây dựng một cộng đồng vững mạnh

Trại nghỉ mát

Clayton nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc vào các ngày trong tuần khi trường học không hoạt động. Đây là lý do tại sao chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc cả ngày cho các ngày nghỉ học và những ngày tại chức ở nhiều địa điểm khác nhau.  Tất cả các trại được tổ chức từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Kỳ nghỉ học luôn vui hơn ở Clayton!  

Giá "Early Bird" có sẵn khi bạn đăng ký!
2023-2024 / 2024-2025 Giá hàng tuần ($)
Sau giờ học 89.50
Trước và sau giờ học 99.50
Trước khi đi học 63.50
Tỷ lệ hàng ngày 36.50
PreK sau giờ học 109.50
PreK trước và sau giờ học 115.50
PreK trước khi đi học 63.50
Tải...

:

6:30 SÁNG – 8:00 SÁNG / 2:15 CHIỀU - 6:30 CHIỀU
Tammy Cox